Geupdate 5 uur geleden

A web framework for aspiring media terrorists – PRE-ALPHA – DO NOT DEPLOY!

Geupdate 2 weken geleden

godot IK experimentation

Geupdate 1 maand geleden

Geupdate 1 maand geleden

MusicPD plugin for weechat. Adds a /song command that will /me your currently playing song. Respects MPD_HOST env var.

Geupdate 3 maanden geleden

An open source tinyhouse aimed at industrial reproducability

Geupdate 9 maanden geleden

Making gitea < 2.0 dark

Geupdate 1 jaar geleden

A graphical system monitor using cairo and psutil.

Geupdate 1 jaar geleden

The code for phryk.net – powered by poobrains

Geupdate 1 jaar geleden