phryk evil mad sciences, LLC

Geupdate 4 uur geleden

Geupdate 1 week geleden

A web framework for aspiring media terrorists – PRE-ALPHA – DO NOT DEPLOY!

Geupdate 2 weken geleden

An open source tinyhouse aimed at industrial reproducability

Geupdate 9 maanden geleden

A graphical system monitor using cairo and psutil.

Geupdate 1 jaar geleden

Mensen